Újrahasznosított termék

Az Envirotis Holding elsősorban olyan technológiákat alkalmaz, amelyek célja, hogy a beérkezett hulladékokból minél nagyobb arányban újrafeldolgozott termékeket állítson elő. Az Envirotis Holding küldetésének tekinti, hogy ezen technológiák körét bővítse, illetve olyan új eljárásokat fejlesszen ki, amelyek révén bővül a haszno­sítási, illetve újrafeldolgozási eljárás alá vonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok köre. Ez az európai hulladékgazdálkodási rendszerrel is megegyező célkitűzés.

Az Envirotis Holding tagvállalatai az alábbi termékeket, illetve hulladék anyagokat állítják elő hasznosítási céllal:

  • rekultivációs fedőanyag (természetes talajt helyettesítő termék);
  • fluxáló olaj gyártása bitumengyártáshoz hulladékolajokból, olajszármazékokból, -iszapokból;
  • fémiszapokból a takarmányipar számára cink-szulfát monohidrát;
  • fémiszapokból mezőgazdasági hasznosításra cinkszulfát-oldat, valamint cinkklorid-oldat;
  • kohászati alapanyag: rézhidroxid, nikkelhidroxid.