Társadalmi felelősségvállalás

Küldetés
Mindannyian felelősek vagyunk természeti és társadalmi környezetünkért. Társadalmi felelősségvállalásunk alapgondolata, hogy a felelős gondolkodás alapja az üzleti élet működtetése a környezetünkért érzett felelősségvállalás mellett. Az Envirotis Holding szűkebb környezetében együttműködik partnereivel, akiket olyan ügyek, feladatok megvalósításában támogat, amelyek segítenek abban, hogy az emberek változtathassanak életük minőségén, tudatosabb, élhetőbb, egészségesebb életet élhessenek.
Az Envirotis Holding tulajdonosai hiszik, hogy csak az a cég lehet sikeres, amelyik aktív, elkötelezett tagja az őt körülvevő közösségnek.

Támogatási tevékenységünk három területre fókuszál:

Tudatos élet
A környezet- és természetvédelem területén hosszú távú sikereket többnyire csak életmód- és szemléletváltással érhetünk el. Ezért támogatjuk a környezettudatos nevelést, illetve természeti és szociális környezetünk védelmét. A fiatalok a legnyitottabbak az új szemlélet- és életmód megismerésére, elsajátítására. Azt szeretnék, ha a fogékony, fiatal generációk olyan felnőtté válhatnának, akiknek a tudatosság és felelősség már életük szerves része. Ők tanulhatják meg igazán, hogy környezetünk olyan ajándék, amelyet meg kell őriznünk a jövőnek.

Élhető élet
Felelősséget érzünk olyan társadalmi csoportok iránt is, amelyek szociálisan, társadalmilag vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetben vannak. Az ő esetükben még fontosabb megadni az esélyt a minőségibb életre, hiszen közvetlen környezetük ezt általában már csak ritkán tudja biztosítani.

Egészséges élet
Az egészséges és minőségi élet megvalósításában a sport kihagyhatatlan. Hisszük, hogy a sport közösségformáló ereje olyan cél, amely mellé oda kell állnunk.

Az Envirotis Holding tulajdonosai abban hisznek, hogy ha egyénenként és közösségként felelősséget vállalunk egymásért és környezetünkért, akkor olyan világban élhetünk, amely mindenki számára biztosítja az alapvető jogokhoz és szükségletekhez való hozzáférést.