Történet

1990
Megalakul a Gallavit Környezetvédelmi Kft., amely átveszi a Talajerő Gazdálkodási Vállalattól a galvániszap feldolgozási technológiát.
1991
Az Envisio Környezetvédelmi Kft. jogelődje megalakul, és elkezd veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozni.
1992
A Gallavit Környezetvédelmi Kft. tevékenysége kibővül cinkhidroxid gyártással. A Gallavit tulajdonosai az Envirotis Holdingot is megalapító magánszemélyek lesznek.
1995
Megalakul a Polplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., fő tevékenysége a különféle kenőanyagok és olajok kiszállítása-raktározása, illetve a használatukból származó olajjal szennyezett hulladékok begyűjtése és kezelése.
2000
Megalakul a Fűzfői Hulladékégető Kft..
2001
A Polplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. országos lefedettségűre növeli begyűjtő-hálózatát, így Magyarország bármely pontjáról, alsó limit nélkül képes hulladékot átvenni.
2004
Az Envirotis Holdingot is megalapító magánszemélyek a Fűzfői Hulladékégető Kft. résztulajdonosává válnak.
2006
Az új piaci kihívásoknak megfelelően a társaság a szervezetfejlesztésre és folyamatszabályozásra fókuszál. Elkezdődik a cégcsoportos működés kialakítására való felkészülés. Cél, hogy az átszervezés eredményeként egy hatékony, a piaci elvárásokra gyorsan reagáló, és egyben erős és hosszú távon jól működő cégcsoport legyen, amely a hulladékkezelés teljes vertikumára megoldást nyújt.
2008
A Gallavit Környezetvédelmi Kft. technológiai fejlesztése keretében egy porlasztva szárító berendezést telepít, illetve a takarmányipar számára megkezdi a cinkszulfát-monohidrát termelést.
A Polplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bővíti tevékenységi körét hulladékkezeléssel és ártalmatlanítással.
Az Envirotis Holding tulajdonosai megalakítják a WasteVital Trans Fuvarozó Kft.-t, amely az Envirotis Holdingba tartozó tagcégek számára veszélyes hulladék szállítási feladatokat lát el.
Az Envisio Környezetvédelmi Kft. jogelődje a veszélyes hulladékok kezelése mellett elkezd kármentesítésekkel foglalkozni.
Megalakul a Terra-Log Mélyépítő Kft. kármentesítési tevékenységi körrel.
2009
Megalakul a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft., amely a hulladékolajból gyárt ún. fluxáló olaj terméket, illetve biológiai kezeléssel és kármentesítéssel foglalkozik. Résztulajdonosai az Envirotis Holding tulajdonosai.
2010
Az Envirotis Holding tulajdonosai a Polplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ben tulajdonrészt vásárolnak.
Az Envisio Környezetvédelmi Kft. jogelődjében résztulajdont szereznek az Envirotis Holding tulajdonosai és felveszi jelenlegi nevét.
A Terra-Log Mélyépítő Kft.-ben az Envirotis Holding tulajdonosai válnak tulajdonossá.
2012
Az Envirotis Holding tulajdonosai válnak a Fűzfői Hulladékégető Kft. teljes körű tulajdonosává.
2013
A Polplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megszerzi országos hatókörű kereskedelmi jogosultságát, az egyik legszélesebb hulladék-átvételi körrel.
Megalakul az Envirotis Holding, amely a tulajdoni körébe tartozó vállalatokat cégcsoporttá szervezi és úgynevezett holding feladatköröket lát el a tagvállalatok számára.
2014
A Gallavit Környezetvédelmi Kft. elindítja a hulladék vetőmagok előkezelési tevékenységét hasznosítási műveletekhez.
Az Envirotis Holding tulajdonosai válnak a Polplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. teljes körű tulajdonosává.
2015
A Polplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. neve EnviroTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re változik.
Az Envisio Környezetvédelmi Kft. cégformája Zrt-re változik.