Kutatás és fejlesztés

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS
Célunk a korszerű hulladékkezelési technológiák alkalmazásán túl új irányok, fejlesztések kidolgozása. Ennek érdekében együttműködünk több hazai egyetemmel, és kutatóintézettel. Munkatársaink rendszeresen részt vesznek új kármentesítési technológiákkal foglalkozó nemzetközi konferenciákon.
Az EU-irányelveivel összhangban egyre inkább olyan technológiákat kívánunk alkalmazni, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok anyagában történő hasznosítását biztosítják, és a folyamat eredményeként újrafelhasználható, vagy újrafeldolgozott termékek jönnek létre.

RIS-RESTORE

Vörösiszap-tározók felmérése a kelet-délkelet-európai régióban

Szórólap

Hírlevél

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS
Az elmúlt években felgyorsultak a vörösiszap feldolgozását célzó kutatások. A kutatások célja kétféle: egyesek néhány kiemelt ritkaföldfém vagy elem kinyerésére törekedtek, de a maradékanyag elhelyezésére különösebb figyelmet nem fordítottak. Mások célja a teljes vörösiszap térfogat feldolgozása volt nem törődve azzal, hogy így az nyersanyagban feldúsult, a high-tech ipar számára fontosabb elemek kárba vesznek. Ahol a tárolókapacitás a szűk keresztmetszet ott nyilván az utóbbi, ahol pedig a speciális ipari igények dominálnak, ott az előbbi megoldást alkalmazták. A technológia szempontjából lényeges, hogy azt a friss vörösiszapokra vagy az érettebb, több évtizede deponált iszapok feldolgozására dolgozzák ki.

Az Envirotis Zrt. által végzett kutatás-fejlesztés azért különleges, mert egy olyan, az érett vörösiszapok feldolgozására is alkalmas, alacsony környezeti lábnyomú technológia kidolgozása a cél, ahol mind a high-tech és a környezetipar számára értékes elemek kinyerésére, mind a maradékanyag majdnem teljes körű felhasználására sor kerülhet. Ennek a kétcélú optimalizálásnak az a következménye, hogy szükségszerűen kevesebb haszonelemet nyerünk ki, mint azok az eljárások, ahol egy-egy elem minél nagyobb mértékű kivonása a cél, de eközben a maradvány-anyagok tulajdonságait úgy állítjuk be, hogy azokat a feldolgozóipar egyes termékeiben maradéktalanul hasznosítani tudja. A cél egy közel zéro-emissziós folyamat kidolgozása, ahol az eljárás költségeit az előállított haszonanyagok értéke fedezi, miközben a lerakó okozta környezeti hatások megszűnnek.

A vöröiszap feldolgozása jellemzően két úton: piro vagy hidrometallurgiai eljárással történik.
Pirometallurgiai eljárás:
– vörösiszapot kohósítása
– vörösiszap megolvasztása
– nyersvas kinyerése
– salakképző anyagok adalékolása
– mobilizálható komponensek kioldása a képződött salakok savazásával.

Hidrometallurgiai eljárás: elemek mobilizálása eltérő erősségű savakkal való oldással.
Az Envirotis Holding Zrt. által kidolgozás alatt álló eljárás lényege, hogy ásványtani vizsgálatok alapján próbáljuk megtalálni azokat a szerkezeteket, ásványfázisokat, aminek szétroncsolása szükséges a haszonelemek felszabadításához. Olyan eljárásokat alkalmazunk, ahol a keletkező melléktermékek a feldolgozási folyamatba egy másik lépcsőben visszavezethetők vagy hasznosíthatók, esetleg azok egy ipari termék előállításának alapanyagai.

A kutatás során a kémiai folyamatokat:
– intenzív analitikai támogatással
– folyamatos koncentráció-méréssel
– egyidejűleg számítógépes szimulációkkal is követjük.

A szimulációk azért különlegesen fontosak, mert számos perspektivikus kémiai folyamat eredményét előre tudjuk velük jelezni, és ki tudjuk választani a számunkra leginkább megfelelő megoldásokat olykor akár a tényleges kísérletek elvégzése nélkül is.

Maradékanyagok feldolgozási lehetőségei:
– hőszigetelő kőzetgyapotok előállítása
– adagolás portlandcementhez
– speciális, fagyálló és nagyszilárdságú aluminátcement készítése
– geopolimerként kisszilárdságú útburkolat gyártása.

Az Envirotis Holding kutatásai a maradékanyagok építőipari, cementipari, cserép és kerámiaipari felhasználását célozzák.