Kutatás és fejlesztés

Az Envirotis Holding célja, hogy olyan hulladékkezelési technológiákat alkalmazzon, illetve fejlesszen, amelyek minél nagyobb arányban biztosítják a veszélyes és nem veszélyes hulladékok anyagá­ban történő hasznosítását, illetve ennek a folyamatnak az eredményeként újrafelhasználható (újrafeldolgozott) termékeket állítsanak elő.

Feladata, hogy olyan a BAT (Best Available Technology – elérhető legjobb technika) alapjain nyugvó, teljes körű megoldásokat nyújtson ügyfeleinknek, amelyekkel hosszú távon biztonságo­san megoldja a keletkező hulladékaik szakszerű és eredményes kezelését. Ezekben a megoldások­ban minden esetben az ügyfeleinél alkalmazott gyártási technológiához és az abból származó hulladékok sajátosságainak leginkább megfelelő, és lehetőség szerint a legmagasabb arányú fel­dolgozottságra törekszik.

Fejlesztési irányok a jelenlegi tevékenység tükrében:

  • alapanyag gyártása;
  • anyagában történő hasznosítás;
  • anyagok hasznosítása;
  • hulladékok újrahasználatra történő előkezelése;
  • újrafeldolgozás;
  • ügyfélközpontú szolgáltatások;
  • jogszabályi változásokra történő gyors és szakszerű felkészülés.