A környezetvédelem alapvető célja, hogy az emberi egészség és a környezet védelme érdekében minimalizálja életünkben a termelőipar és feldolgozás káros hatásait, visszaszorítsa a keletkező hulladék mennyiségét, illetve a keletkezett hulladékot biztonságosan feldolgozza.

A környezetvédelmi célkitűzések alapvető irányelve a megelőzés, amely során csök­kentik az anyagok vagy termékek hulladékká válását megelőző intézkedésekkel. A megelőzés megtörténhet:

 • a termékek újrahasználata vagy élettartamának hosszabbítása révén;
 • keletkezett hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros anyag tartalmának vagy ártalmainak csökkentésével.

Az Európai Unió az alábbi tematikák mentén alakította ki Hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási stratégiáját:

 • újrafeldolgozó társadalom (recycling society);
 • életciklus szemlélet (life-cycle thinking);
 • ötlépcsős hulladékgazdálkodási hierarchia:
  • megelőzés (újrahasználat)
  • újrahasználatra való előkészítés
  • újrafeldolgozás
  • hasznosítás
  • ártalmatlanítás
 • közösségi célok a megelőzés és a hasznosítás területén.

További fontos elvek:

– a hulladékgazdálkodásnak az emberi egészség és környezet veszélyeztetése és károsítása nélkül kell megvalósulnia:
– nem jelenthet kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, a növény és állatvilágra;
– nem okozhat kellemetlen zajt vagy szagot; és
– nem befolyásolhatja hátrányosan a tájat vagy a különleges érdeklődésre szá­mot tartó helyeket.