Az Envirotis Holding cégei évtizedek óta fejlesztenek ki hulladékkezelési technológiákat. A technológiát minden esetben az adott helyzetnek és szituációnak megfelelően alkalmazzuk. Az esetek többségében az a cél, hogy a hulladékkezelés hasznosítás legyen és magát a terméket alkalmazni tudjuk, valamint a szükségszerűen keletkező hulladék az a cégcsoport egy másik technológiájában felhasználható legyen. Ezzel biztosítja a cégcsoport, hogy a lehető legkevesebb hulladék kerülhessen lerakókba.

Több évtizede alakítottuk ki azt az alacsony veszélyes anyag tartalmú hulladékok hasznosítását szolgáló eljárását, amellyel nagy mennyiségű hulladékok feldolgozása oldható meg. A technológia lényege, hogy egy speciális, a talaj tulajdonságaival rendelkező fedőanyag előállításával oldjuk meg felhagyott hulladék lerakók, pernye tározók, meddőhányók tájba illesztését. Ezzel a módszerrel passzív talaj-védelmet szolgálunk, hiszen nem kell ilyen területekre termőtalajt pazarolni, valamint ezen tározók szennyező hatása is csökken vagy megszűnik.

A fémiszap-hasznosító technológiánkhoz szükséges segédanyagok szintén hulladék státuszúak (savak, víztisztásból származó szennyvizek). A folyamat végén nyomelemként használható cink-sókat kapunk, amelyet a takarmányipar és a mezőgazdaság használ fel.

Hulladékolaj-hasznosító eljárásunk során célunk volt egy olyan technológia kialakítása, amely minél kevesebb elsődleges erőforrást, azaz energiát használ. Ezt a vákuum technológia biztosítja, amely nyomás hatására növeli a belső hőt, azaz csökkenti a külső hőigényt. A hasznosításból származó iszapok, maradvány olajok biológiai hasznosításba kerülnek.

Hulladék-vetőmag hasznosításánál a jellemzően alkalmazott, drága és energiaigényes égetést próbáltuk kiváltani. A cél az volt, hogy szerves hulladékként jól hasznosítható vetőmag csávázáshoz használt anyagát eltávolítsuk, és megakadályozzuk vetőmagként való felhasználását.

A termikus ártalmatlanítást csak azokban az esetekben alkalmazzuk, ha elkerülhetetlen ez az eljárás, azaz semmiképpen nem hasznosítható a hulladék (magas veszélyes anyag tartalom, kórházi hulladék stb.).