Hulladékkezelés referencia

Az Envirotis Holding cégei évtizedek óta fejlesztenek ki hulladékkezelési technológiákat. A technológiát minden esetben az adott helyzetnek és szituációnak megfelelően. Az esetek többségében az a cél, hogy a hulladékkezelés hasznosítás legyen és magát a terméket alkalmazni tudja valamint a szükségszerűen keletkező hulladék az a cégcsoport egy másik technológiájában felhasználható legyen. Ezzel biztosítja a cégcsoport, hogy a lehető legkevesebb hulladék kerülhessen lerakókba, akár partnerei részéről, akár saját technológiáiból.

Több évtizede alakította ki azt az alacsony veszélyes anyag tartalmú hulladékok hasznosítását szolgáló eljárását, amellyel nagy mennyiségű hulladékok feldolgozása oldható meg. A technológia lényege, hogy egy speciális, a talaj tulajdonságaival rendelkező fedőanyag előállításával oldja meg felhagyott hulladék lerakók, pernye tározók, meddőhányók tájba illesztését. Ezzel a módszerrel passzív talaj-védelmet szolgálunk, hiszen nem kell ilyen területekre termőtalajt pazarolni, valamint ezen tározók szennyező hatása is csökken vagy megszűnik.

Fémiszap-hasznosító technológiához szükséges segédanyagok szintén hulladék státuszúak (savak, víztisztásból származó szennyvizek). A folyamat végén nyomelemként használható cink-sókat kapunk, amelyet a takarmányipar és a mezőgazdaság használ fel.

Hulladékolaj-hasznosító eljárásunk során a célunk volt egy olyan technológia kialakítása, amely minél kevesebb elsődleges erőforrást, azaz energiát használ. Ezt szolgálja a vákuum technológia, amely nyomás hatására növeli a belső hőt, azaz csökkenti a külső hőigényt. A hasznosításból származó iszapok, maradvány olajok biológiai hasznosításba kerülnek, a szállítást segítő csomagoló anyagok tisztítást követően anyagában hasznosítást végző szakcégekhez.

Hulladék-vetőmag hasznosításánál az jellemzően alkalmazott, drága és energiaigényes égetést próbáltuk kiváltani. Cél az volt, hogy szerves hulladékként jól hasznosítható vetőmag csávázáshoz használt anyagát eltávolítsuk, azonban megakadályozzuk vetőmagként való felhasználását.

A termikus ártalmatlanítást csak azokban az esetekben használjuk, ha elkerülhetetlen ez az eljárás, azaz nem hasznosítható a hulladék pl: magas veszélyes anyag tartalom, kórházi hulladék stb.