Víztisztítási technológiák

A kármentesítési tevékenység szerves része a felszín alatti vagy feletti vizek tisztítása. Ezek szennyeződése a nem megfelelően vagy körültekintően végzett tevékenység vagy hulladék-elhelyezés eredménye.

A víztisztás módszertana a beavatkozási vagy kivitelezési tervben rögzített, amely a terület nagyságát, a vizekhez való hozzáférést és a szennyezés jellemzőit is tekintetbe veszi. A víztisztító rendszert ennek megfelelően mindig az adott helyzetre vonatkozóan egyedileg építik ki, kalibrálják a próbaüzem alatt, és a működtetés időtartamát is a helyi jellemzők határozzák meg.

A talajvíz tisztító rendszer elemei:

  • A szennyezett felszín alatti vagy feletti vizet egy, a területet behálózó drénrendszer gyűjti össze, amely nyomóvezetéken jut el a központi vízkezelőbe.
  • A szennyező anyagokra optimalizált központi vízkezelő rendszerben a kitermelt víz biológiai előkezelést követően rendszerint a fiziko-kémiai kezelésen esik át. Speciális esetben alkalmazható UV oxidációs technológia is, amely során UV fény hatására az adagolt oxidálandó anyag megköti a szennyező anyagot.
  • A megtisztított vizet rendszerint egy szikkasztó drén és szikkasztótest vezeti vissza a talajba.
  • A központi vízkezelőből kikerülő szennyezett víz vagy szennyvíziszap feljogosított hulladékkezelőhöz kerül hasznosításra vagy ártalmatlanításra.