Környezetvédelmi mérnöki tevékenység

Az Envirotis Holding 25 éve foglalkozik környezetvédelmi mérnöki tervezői és műszaki ellenőri tevékenységgel az ipari és lakossági hulladékgazdálkodási rendszerek, kármentesítési és rekultivációs feladatok területén. A környezetvédelmi mérnöki tevékenység a kívánt célnak (új létesítmény telepítése vagy kármentesítés) megfelelően megvizsgálja a fennálló állapotot. A környezetvédelmi hatások figyelembevételével kidolgozza a beavatkozási technológia módszertanát megvalósíthatósági tanulmány és környezetvédelmi hatástanulmány formájában. Lebonyolítja az engedélyezési eljárást, előállítja a közbeszerzési dokumentációt. Az elkészített tanulmányok szempontjainak megfelelően elkészíti a műszaki beavatkozási tervet, valamint biztosítja a teljes környezetvédelmi beavatkozás műszaki ellenőrzését és későbbi nyomon követését.

Környezetvédelmi tervezés területei

 • Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat, környezetvédelmi teljesítményértékelés, audit
  • Ipari, katonai vagy mezőgazdasági területen a vállalatok vagyonértékelésének és telephely rehabilitációjának környezetvédelmi feladatainak elvégzése.
  • Ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, vízrendezési, ingatlanfejlesztési beruházások környezetvédelmi vizsgálatainak készítése.
  • Ingatlanok környezetvédelmi minősítő felmérése, a környezeti károk költségbecslése.
 • Környezetvédelmi kockázatelemzés, a környezetszennyezés terjedésének számítógépes modellezése, hidrogeológiai transzport modellezés.
 • Környezetszennyezésekkel kapcsolatos kárelhárítás és kármentesítés tervezése: szennyezett területek feltárása, épületszerkezetek bontás előtti környezetvédelmi diagnosztizálása, a szennyeződés térbeli lehatárolása a talajban és a felszín alatti vizekben, a kárelhárítás megtervezése, létesítmény- és technológia – tervezés.
 • Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás, valamint hulladékkezelési és hasznosítási technológiák és létesítmények komplett tervezése.
 • Felmérés, kataszterezés, környezetföldtani elővizsgálatok, és rekultiváció tervezése:
  • hulladéklerakók területén,
  • bányászat által roncsolt területeken vagy
  • egyéb környezeti kárt szenvedett területeken.
 • Talaj- és vízvédelmi, valamint levegő-minőségi monitoring rendszerek tervezése.
 • Vízkutatás, vízbázis tervezés, kútépítés, vízbázis védelmi feladatok ellátása, felszíni vizek revitalizációja, árvízvédelem, síkvidéki tározók építése.
 • Műemlékvédelemhez és területrendezéshez kapcsolódó mérnökgeológia, építés-hidrológia, környezetföldtan, geotechnika, vízkárelhárítás megtervezése.

Műszaki ellenőri tevékenység

A műszaki ellenőr feladata, hogy a technical assistance (projektmenedzsment) szolgáltatást nyújtó szervezettel együttműködésben ellenőrizze annak tevékenységét, azaz biztosítsa a megrendelőt, hogy a környezetvédelmi kivitelezés szakszerűen, a terv szerint, az előírt költségkereten belül valósul meg. A megrendelő nevében szakmailag felügyeli a tervek minőségi kivitelezését, az esetleges változásokból eredő minőségi megfelelőség fenntartását, ellenőrzi a különböző vizsgálatok eredményeit, és biztosítja a megrendelőt, hogy a projekt az elvárt színvonalon valósul meg.