Környezetvédelmi mérnöki tevékenység

Több mint 25 éve foglalkozunk környezetvédelmi mérnöki tervezői és műszaki ellenőri tevékenységgel az ipari és lakossági hulladékgazdálkodási rendszerek, kármentesítési és rekultivációs feladatok területén.
A környezetvédelmi mérnöki tevékenység során:

– a kívánt célnak megfelelően megvizsgáljuk a fennálló állapotot
– kidolgozzuk a beavatkozási technológia módszertanát
– megvalósíthatósági tanulmányt és környezetvédelmi hatástanulmányt készítünk
– lebonyolítjuk az engedélyezési eljárást
– összeállítjuk a közbeszerzési dokumentációt
– elkészítjük a műszaki beavatkozási tervet
– biztosítjuk a teljes környezetvédelmi beavatkozás műszaki ellenőrzését és későbbi nyomon követését.

Környezetvédelmi tervezés területei
– Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat, környezetvédelmi teljesítményértékelés, audit ipari, katonai vagy mezőgazdasági területen
– Környezetvédelmi kockázatelemzés, a környezetszennyezés terjedésének számítógépes modellezése, hidrogeológiai transzport modellezés.
– Környezetszennyezésekkel kapcsolatos kárelhárítás és kármentesítés tervezése
– Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás, valamint hulladékkezelési és hasznosítási technológiák és létesítmények komplett tervezése.
– Felmérés, kataszterezés, környezetföldtani elővizsgálatok, és rekultiváció tervezése.
– Talaj- és vízvédelmi, valamint levegő-minőségi monitoring rendszerek tervezése.
Vízkutatás, vízbázis tervezés, kútépítés, vízbázis védelmi feladatok ellátása, felszíni vizek revitalizációja, árvízvédelem, síkvidéki tározók építése.
– Műemlékvédelemhez és területrendezéshez kapcsolódó mérnökgeológia, építés-hidrológia, környezetföldtan, geotechnika, vízkárelhárítás megtervezése.

Műszaki ellenőri tevékenység
A projektmenedzsment szolgáltatást nyújtó szervezettel együttműködésben ellenőrizzük annak tevékenységét, azaz biztosítjuk a megrendelőt, hogy a környezetvédelmi kivitelezés szakszerűen, a terv szerint, az előírt költségkereten belül valósul meg. A megrendelő nevében szakmailag felügyeljük a minőségi kivitelezést, a minőségi megfelelőség fenntartását, ellenőrizzük a különböző vizsgálatok eredményeit.

Felszín alatti víztestek változásának hatásvizsgálata felhagyott ércbánya területen a Bosznia Hercegovinai Varesben
03-KKM-VIZDIPLOMACIA-2019