Kivitelezés és rekultiváció

Az Envirotis Holding kivitelező cégei nagy tapasztalattal rendelkeznek környezetvédelmi kármentesítési és roncsolt területek rekultivációs projektjeinek teljes körű megvalósításában. A kármentesítés célja az adott területek feltárt szennyeződéseinek határérték alá csökkentése a szennyező források felszámolásával és a szükséges egyéb műszaki teendők (pl. területrendezés, vízrendezés, létesítmény-stabilizáció, rekultiváció, tiszta talaj betöltése, újjáépítés) elvégzésével.
Tevékenységük eredményeként a kármentesített terület alkalmassá válik további hasznosításra, gyárak, üzemek létesítésére. Rekultiváció megvalósítása esetén visszaállítják az eredetihez közelítő állapotot. Vállalják a teljes körű utógondozást és monitoring rendszerek üzemeltetését a kármentesített területen.

Műszaki kivitelezés
A műszaki beavatkozási dokumentáció alapján kitermeli a hulladékot, a szennyezett földtani közeget, előkezeli és megfelelő kezelőhöz szállítja vagy helyszínen kezeli, biztosítva a legnagyobb arányú hasznosítást. Víztisztító rendszert épít és üzemeltet a felszíni és felszín alatti vizek megtisztítása érdekében. A kármentesítés lezárásaként tereprendezést és növényesítést végez. Megvalósított feladattípusok:

 • Nagytömegű (több 100.000 t) földmunka: hulladék, szennyezett földtani közeg, főleg ipari jellegű szennyezésnél
 • Szennyezett vízfolyások (több 10 km hosszúságban), tavak kármentesítése, kotrása; toxikus fémek, szerves szennyezők eltávolítása
 • Bányászati hulladékok kezelése, bányatérség rekultivációja
 • Zagyterek, meddőhányók rekultivációja, tájba illesztése
 • Hulladék depóniák felszámolása, új depóniák kiépítése
 • Helyszíni mechanikai biológiai kezelés (aprítás, válogatás, rostálás, biológiai kezelés, stabilizálás)
 • Talajvíz, felszín alatti vízek kezelése, víztisztító technológia telepítése, üzemeltetése
 • Terepi szakfeladatok elvégzése
 • A kivitelező elvégzi a projekt teljes körű műszaki adminisztrációját (építési napló, üzemeltetési napló, teljesítési igazolások), ennek archiválását, biztosítja a jogszabályban előírt munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások betartását és dokumentálását.

A kivitelező elvégzi a projekt teljes körű műszaki adminisztrációját (építési napló, üzemeltetési napló, teljesítési igazolások), ennek archiválását, biztosítja a jogszabályban előírt munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások betartását és dokumentálását.

Rekultiváció és tájba illesztés
A kármentesítés lezárásaként rekultiváció keretében a korábban roncsolt, helyreállított területen a kivitelező tájba illesztéssel éri el az eredetihez megközelítő viszonyokat. A rekultivációhoz a helyi természeti viszonyok figyelembevételével választja ki a telepítendő növényzetet, illetve szükség esetén talajjavító segédanyagok (műtrágya, homok) hozzáadásával javítja visszatöltött földtani közeg tápanyagértékét a növények számára. Az utógondozás folyamán karbantartó kaszálásra, ligetek kialakítására, tápanyagpótlásra vagy rétegvastagításra kerülhet sor.

Referenciák

 • Nyílt karszton lévő ipari veszélyes hulladék lerakó felszámolása;
 • Szénhidrogénekkel szennyezett földtani közeg cseréje, TPH és VOCl szennyezett talajvíz tisztítása;
 • Vízfolyás higannyal szennyezett üledékének eltávolítása, mederrendezés, megerősítés, műtárgy átalakítás;
 • Színes fémbányászathoz köthető toxikus fémekkel szennyezett iszap kitermelése, elszállítása veszélyes hulladéklerakóba; a terület rekultivációja;
 • Bőrgyár területének és hulladék depóniáinak kármentesítése, a fertőzőképes szerves és extrém króm tartalmú hulladékok helyi és telepi előkezelése, talajcsere és területrendezés, általános vízkémiai vizsgálat és toxikus elem tartalmú szennyezett talajvíz-tisztítás;
 • Polimetallikus típusú felhagyott ércbányáknál bányászati létesítmények felszámolása; a terület kármentesítése és rekultivációja;
 • Nehézvegyipari és intermedier gyártóüzemek területének és hulladékdepóniáinak felszámolása, vagy helyben történő bevédése és mentesítése szerves szennyezőktől és toxikus fémektől, új depóniák kiépítése;
 • Kohászati gyártási hulladék depónia felszámolása, új depó kiépítése, talajvíz-tisztítás;
 • Vegyipari létesítmény területének kármentesítése, új depó kiépítése, talajvízkezelő rendszer kiépítése és üzemeltetése;
 • Ipari park területén lévő klórozott-szénhidrogén szennyezés megszüntetése in-situ beavatkozással.