Akkreditált mintavétel

Az Envirotis Holding egyik cége az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint tanúsított akkreditált mintavételt végző szervezet. A hatályos jogszabályok szerint hatósági döntéseket csak olyan vizsgálatok alapján lehet hozni, amelyek akkreditált – vagyis ellenőrizhető, nyomon követhető és az adott szabványok szerinti – mintavételen alapul. A mintavételi csoport – állandó telephelyeken és az egyes projektek helyszínén végzett mintavételi és a mintavételek során elvégzendő helyszíni vizsgálati tevékenységével magas színvonalú szolgáltatást nyújt megrendelőink részére.

A mintavételi csoport a végzendő tevékenységekhez minden szempontból felkészült, a tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságát akkreditálási okirattal igazolni tudja.

A mintavételi csoport a tevékenysége során „felszíni és felszín alatti vizek, talajok és üledékek, hulladékok, szennyvizek és szennyvíziszapok” mintavételére jogosult. A vett minták vizsgálatára vonatkozóan akkreditált vizsgálólaboratóriummal, mint együttműködő laboratóriummal együttműködési megállapodást kötött.

A mintavétel feltételei szigorú körülményekhez kötöttek:

  • A mintát olyan akkreditált laboratóriumban szállítja a mintavevő, amellyel együttműködési megállapodást kötött.
  • A mintavevő megfelelő képzettséggel és feljogosítással rendelkezik a munka elvégzésére.
  • A mintavétel az előírt szabványoknak megfelelő és kellően reprezentatív.
  • A Mintavételi csoport rendelkezik a szükséges mintavételi berendezésekkel, amelyek megfelelően karbantartottak és ellenőrzöttek az előírásoknak megfelelően.
  • Minden esetben konkrét mintavételi tervvel rendelkezik.
  • A mintákat azonosítóval látja (azonosítási szám, helyszín, időpont, mintavevő személye).
  • A mintavételt követően mintavételi jegyzőkönyvet készít.