Hulladéklerakó üzemeltetése

Az Envirotis Holding tapasztalattal rendelkezik hulladéklerakó építésében, üzemeltetésében és lezárásában is.
A Holding megépíti a hulladéklerakó talapzatát a megfelelő tervező cég által készített dokumentáció alapján, amely meghatározza a beépítendő anyagokat, a kialakítandó rétegrendet, valamint a gyártó cég technológiai javaslatát is. A lerakó üzemeltetése keretében engedélyek szerint elvégezi a hulladék-fogadást, az előkezelési és deponálási tevékenységet, valamint az ezzel járó teljes adminisztrációt, beleértve a hatósági kapcsolattartást is. A lerakó kapacitásának beteltével, szintén megfelelő kivitelezés terv alapján elkészíti a lerakó szakszerű, EU-előírásoknak megfelelő lezárását is. Az Envirotis Holding vállalja a lerakó utómonitoringját és gondozását is.