Fémiszap hasznosítása

Az Envirotis egyik tagvállalata fémtartalmú iszapok, ipari savak és lúgok kinyerhe­tő alapanyag-tartalmának felhasználásával (R4 hasznosítási kezelés) fémsókat, fém-hidroxidokat és takar­mányipari nyomelem-pótló készítményeket állít elő. A hasznosítási eljárás során alapvető cél, hogy a legkisebb arányú másodlagos hulladék keletkezzen, illetve azt a cég a legmagasabb arányban visszaforgassa az újrafeldolgozási folyamatba, vagy anyagában hasznosítsa.

Kezelt hulladékok
Galvániszapok, foszfátiszapok, fém­tartalmú hulladék oldatok, páclevek, színesfém-tartalmú porok, salakok, továbbá hulladéksavak és -lúgok.

Termék
A technológia eredményeként előállított termékek: a takarmányipar számára cink-szulfát monohidrát, mezőgazdasági alkalmazásra cinkszulfát-oldat, valamint cinkklorid-oldat.

Kapacitás/év: 3.000 tonna veszélyes és nem veszélyes hulladék