Biológiai hasznosítás

A Holding biológiai hasznosítással (R3 és R12 biodegradációs hasznosítás) foglalkozó cégei termelési hulladékokból és mellékter­mékekből rekultivációs fedőanyagot állítanak elő. A hulladékhasznosítás során feldolgozott anyagok (legnagyobb mennyiségben szennyvíziszap) együttesen képezik a talaj tulajdonságaival rendelkező fedőanyag szerves tápanyagait és szervetlen alkotóelemeit, illetve vázszerkezetét. Az eljárással a természetben lejátszódó talajosodási folyamatokat valósítják meg ellen­őrzött körülmények között, jóval rövidebb idő alatt. A keletkező fedőanyag a természetes talajhoz hasonló jellemzőkkel, összetevőkkel rendelkezik, és amint azt a több évtizedes gyakorlat is igazolja, alkalmas arra, hogy az élővilág megtelepedjen rajta és fejlődjön benne.

Technológia
Különböző szilárd és folyékony ipari hulladékok, melléktermékek, iszapok és folyadékok előkezelése, kezelése biodegradációs technológia alkalmazásával, illetve fedőanyagként történő hasznosítása.

Termék
A fedőanyag tájsebek, ipari tevékenység által roncsolt területek, kármentesített területek, meddőhányók és hulladéklerakók rekultivációjára alkalmas talajhelyettesítő termék.

Kapacitás/év: 100.000 tonna veszélyes és >300.000 tonna nem veszélyes hulladék feldolgozása

Számos nemzetközi ügyfelünk saját Vállalati Társadalmi Felelősségi normáihoz, illetve jelentéséhez külön akkreditálta a tevékenységet, hogy hulladékaik bizonyíthatóan hulladékhasznosítási folyamatban vesznek részt, új termék előállítása céljából.