Gallavit Környezetvédelmi Kft.

Tevékenység
Főként különböző hulladék fémiszapokat hasznosítunk, ezekből kohászati alapanyagot, illetve takarmányipari nyomelempótló terméket állítunk elő. Hulladék vetőmagok előkezelésével is foglalkozunk. Laboratóriumunk akkreditált
mintavételi csoportja magas színvonalon foglalkozik mintavétellel és helyszíni vizsgálattal.

Elérhetőségek
Székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.
Levelezési cím: 2803, Tatabánya, Pf.: 396
Telefon: +36 34 309 286
Fax: +36 34 317 730
E-mail: info@gallavit.hu
Cégjegyzékszám: 11-09-000766

Engedélyek
Veszélyes és nem veszélyes hulladékhasznosítási engedélyszám (R4): 13613-18/2013
Veszélyes hulladék előkezelés (R12): 3538-10/2014
Területileg illetékes hatóság: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (korábban Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)

KÜJ szám: 100170977
KTJ szám: 100886459 (R4)
KTJ szám: 101953835 (R12)
Irányítási rendszerek
MSZ EN ISO 9001:2009 (NQA és EMT) és MSZ EN ISO 14001:2005 (NQA ésEMT) szabványnak megfelelő Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszer, MSZ 28001:2008 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság-irányítási rendszer, MSZ ISO/IEC 27001:2014 Információbiztonság irányítási rendszer és az ISO 28000:2007
Telephelybiztonság irányítási rendszer.
Takarmány-adalékanyag működési engedély: HU 11 1 00045
Akkreditált mintavételi csoport NAH-7-0029/2015