Költséghatékonyan megtervezzük az átvett ipari hulladékok és melléktermékek újrahasznosítását vagy végártalmatlanítását a gazdaságossági, földrajzi és technológiai szempontok figyelembevételével.
Hasznosítási és ártalmatlanítási technológiákra alapozva nyújtunk megoldást az ipari hulladékok széles skálájának hasznosítására és újrafeldolgozott termékek előállítására.
Nagy tapasztalatunk van szennyezett vagy roncsolt területek rekultivációs projektjeinek teljes körű kivitelezésében, az erededetihez közelítő állapot visszaállításában.
  • A holding vállalatai közel 30 éve foglalkoznak környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási tevékenységgel. Az évek során a cégek cégcsoporttá fejlődtek szolgáltatásaikkal kiegészítve egymás tevékenységét.
  • Az Envirotis tagvállalatai az ipari hulladékkezelési piac közel teljes vertikumát lefedik tevékenységükkel, amelyet országos hatókörű hulladékkereskedelmi szolgáltatás támogat. Egyes cégeink évtizedes tapasztalattal rendelkeznek kármentesítések területén.
  • Folyamatosan kutatunk fejlettebb, gazdaságosabb eljárások után. Célunk, hogy az Európai Unió irányelveinek megfelelően egyre nagyobb mértékű legyen hazánkban is az újrahasznosítás, javuljon a környezetbiztonság és az életminőség
  • PARTNEREK
    Az Envirotis Holding partnerei együttműködésükkel támogatják azon törekvésünket, hogy ügyfeleink igényeit teljes mértékben tudjuk kielégíteni.
  • Tudásbázisunkkal a környezeti terhelés hatásainak felszámolása érdekében teljes körű, fenntartható, zöld megoldásokat alkalmazunk. Tevékenységünk központjában a környezet védelme, a fenntartható gazdaság elősegítése és az életminőség javítása ál.
  • Olyan munkatársakkal dolgozunk, akiknek fontosak természeti értékeink, a feladatokban rejlő kihívás, a csapatban végzett, minőségi munka. Fontos számunkra, hogy érezzék: hasznos társadalmi célokért tevékenykedő, megbecsült és elismert cégcsoport dolgozói.
Szerves hulladékok felhasználásával talajt helyettesítő fedőanyagot állítunk elő tájsebek rekultivációjához
Fémtartalmú iszapokból hulladék savak felhasználásával fémsókat és fémhidroxidokat nyerünk ki mezőgazdasági és állattenyésztési termésfokozóknak.
Hulladékolajokból vákuum desztillációs technológiával bitumengyártási alapanyagként használható fluxáló olajat állítunk elő.
Környezetbarát kezelési eljárás, amelyet követőena csávázott vetőmag biodegradációs eljárással hasznosíthatóvá válik.
Hasznosítási technológiával nem feldolgozható hulladékok ártalmatlanításához alkalmazzuk.
Hulladéklerakók üzemeltetését vállaljuk a hulladék-átvételtől kezdve, a szükséges adminisztráción át a lezárásig, a monitoring rendszer üzemeltetésével.
A kármentesítési folyamat teljes technikai asszisztenciáját látjuk el: a kivitelezési tervek alapján megtervezzük, koordináljuk és ellenőrzzük a teljes kivitelezést, valamint elvégezzük a teljes adminisztrációt, beleértve a hatósági, műszaki, pénzügyi és környezetvédelmi jelentéseket is.
Cégeink az előírt műszaki kivitelezési dokumentáció alapján megtervezik és végrehajtják a kármentesítéshez szükséges hulladék és szennyezett talaj kitermelést, víztisztítást és a rekultivációt.
Szennyezett felszín alatti és feletti vizek megtisztítását szolgáló technológia telepítése, üzemeltetése, beleértve a gyűjtést és visszaszikkasztó drénrendszer kiépítését is.
Monitoring rendszer üzemeltetésével a kármentesítés eredményességét, illetve a hulladékgazdálkodási létesítmény és tevékenység biztonsága ellenőrizhető
Cégünk MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint minősített akkreditált mintavételt végző szervezet, amely talaj, felszín alatti és feletti vizek, valamint hulladék és hulladék hasznosítása révén létrejött termék mintavételére jogosult.
BEGYŰJTÉS ÉS LOGISZTIKA
A logisztikai feladatokat biztosítjuk az adminisztációtól kezdve a szállításon át.
ELŐKEZELÉS
Előkezeléssel biztosítjuk a hulladék előkészítést a hatékony szállításra és kezelésre.